Maseru značenje

Maseru, gl. grad Lesota, J Afrika; 137 837 st. Osn. 1869. Međunar. zračna luka.