Masaccio značenje

Masaccio (pr. ime Tommaso di Giovanni di Simone Guidi) (1401–28), tal. slikar; prvi ostvario djela renesansnoga duha i bitno utjecao na razvoj renesanse u Italiji. Iluziju prostora ostvario s pomoću perspektive (freske u crkvi Sta Maria del Carmine u Firenci).