masa značenje

masa (lat.). 1. fiz osnovno svojstvo materije i jedna od nedefiniranih veličina na kojima se zasnivaju fiz. mjerenja; poistovjećuje se s količinom materije koju sadrži određeno tijelo. Očituje se kao tromost tijela, tj. kao otpor što ga ono pruža promjeni brzine (troma m.), i kao težina, tj. kao sila kojom na nju djeluje gravitacijsko polje (teška m.). Prema klas. mehanici m. je konstantna, prema teoriji relativnosti ona je proporcionalna brzini gibanja tijela (beskonačna pri brzini svjetlosti) i ekvivalentna energiji (E = mc2, gdje je E energija, a c brzina svjetlosti), odn. predstavlja poseban oblik energije. 2. U sociologiji, mnoštvo nepovezanih pojedinaca; m. je najčešće vrijednosno obojen pojam kao suprotnost eliti; u modernom društvu to je skupina lišena polit. moći.