marturina značenje

marturina (srednjovj. lat., od martes: kuna), oblik poreza na zemlju koji se plaćao u Hrvatskoj između Gvozda i Drave (12–16. st.). Prvotno se plaćala u kuninim kožama (kunovina), poslije u novcu.