Marseljeza značenje

Marseljeza (po imenu franc. grada Marseillea), franc. revoluc. pjesma i drž. himna; i riječi i glazbu napisao C.-J. Rouget de lisle (1799).