Marijci značenje

Marijci (Mari, prije Čeremisi), narod ugrofinske skupine u Ruskoj Federaciji; 670 000 pripadnika, najviše u Marijskoj Autonomnoj Republici (324 000). Pravoslavci.