Marija Laskaris značenje

Marija Laskaris (o. 1205–o. 1270), žena hrv.-ug. kralja Bele IV; kao regentkinja vladala umjesto sina Bele (1260–67).