Marcije Maksim Perpetuo Aurelijan značenje

Marcije Maksim Perpetuo Aurelijan, Lucije (lat. Lucius Marius Maximus Perpetuus Aurelianus) (2–3. st.), rim. političar i povjesničar. Napisao biografije rim. careva od Nerve do Elagabala. O životu careva.