Marc značenje

Marc, Franz (1880–1916), njem. slikar, ekspresionist; autor osebujnih akvarela s poetski prikazanim životinjama; suosnivač skupine »Plavi jahač«. Crveni konji.