Mao Ce-tung značenje

Mao Ce-tung (Mao Zedong; 1893–1976), kin. revolucionar i političar; jedan od osnivača KP Kine (1921) i njezin vođa protiv jap. osvajača 1935–76. Predvodio komun. snage u ratu 1937–49. Predsjednik NR Kine 1949–59. Kult ličnosti i prevlast u partiji učvrstio tzv. kulturnom revolucijom (1966–69). Komun. doktrinu prilagođavao kineskim uvjetima; razvijao teoriju o seljaštvu kao nositelju revolucije (svojim naukom nadahnuo više gerilskih, tzv. maoističkih pokreta u nerazvijenim zemljama). Pitanja strategije u partizanskom ratu; O ispravnom tretiranju suprotnosti u narodu.