Mantineja značenje

Mantineja, ant. grč. grad na Peloponezu. Sparta i Atena pobjedom nad Tebancima kraj Mantineje (← 362) dokrajčile su tebansku hegemoniju u Grčkoj.