manjina. značenje

manjina. 1. Dio neke cjeline, i to u aritmetičkom pogledu, dio manji od polovice dotične cjeline. 2. Sociološko-polit. skupina građana u okviru neke države, zajednice, koji se razlikuju od većine građana dotične države po narodnosti, vjeri, rasi, jeziku i dr.