mangrove značenje

mangrove (engl.), vegetacija drvenastih biljaka koja u trop. i suptrop. području obrasta ušća rijeka, zonu plime i oseke, lagune i zaštićene uvale, rjeđe koraljne grebene; najvažnije vrste drveća pripadaju por. Rhizophoraceae, Verbenaceae i Sonneratiaceae.