mangan značenje

mangan (kasnolat. iz grč.) (Mn; manganum), kem. element, at. br. 25, rel. at. masa 54,938; tvrd i vrlo krhak (lomljiv) metal, rel. gustoća 7,4, sličan željezu, koje često prati u rudama; gl. rude: piroluzit, braunit, hausmanit; sastavni dio čvrstih legura sa željezom i ugljikom (feromangan) i silicijem (silikomangan). Važniji spojevi: manganov klorid MnCl2·4H2O, služi za dobivanje drugih soli m.; manganov (III) oksid Mn2O3, sikativ i keramička boja; manganov (II) oksid MnO2, u prirodi kao piroluzit, sikativ, služi u staklarstvu i bojadisarstvu; hipermangan → kalij.