Malorusi značenje

Malorusi, jedan od starijih naziva za Ukrajince. Pod carsko-rus. vlašću to je bilo službeno ime stanovnika Malorusije, kako se nazivala Ukrajina.