Malipiero značenje

Malipiero, Gian Francesco (1882–1973), tal. skladatelj; pridonio obnovi tal. glazbe na načelima glazb. naslijeđa 16. i 17. st. Neobarokne opere (Orfeide; Noćni turnir); 11 simfonija; koncerti; komorna djela (Rispetti i strambotti); pasije; ogledi.