mali proroci značenje

mali proroci, u Starom zavjetu, dvanaestorica proroka (Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija) čije su knjige manjega opsega.