Maksencije značenje

Maksencije, Marko aurelije Valerije (o. 279–312), rim. car; pobijeđen od sucara Konstantina I. kraj Rima, u bijegu se utopio u Tiberu.