Makedonski značenje

Makedonski, Kiril (1925–84), mak. skladatelj; impresionist, skladao prvu mak. operu (Goce), balet, simfoniju, komorna djela.