makaronska poezija značenje

makaronska poezija, šaljive pjesme pisane mješavinom dvaju jezika, najčešće lat. i nekoga pučkog jezika (tal. latino maccheronico: iskvareni, »kuhinjski« latinski), i općenito pjesništvo na miješanom jeziku.