majuskula značenje

majuskula (lat.). 1. → kapitala. 2. Velika ili inicijalna slova (tiskana i pisana) i tekst pisan takvim slovima.