Majuro značenje

Majuro, najveći atol Maršalovih Otoka, u Z dijelu Tihoga oceana; 9,7 km2, 25 400 st. Turizam. Međunar. zračna luka.