Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

majorizacija

majorizacija (lat.), nadglasavanje; nametanje, nadvladavanje većinom.

Reference