Maine značenje

Maine, priobalna sav. država na krajnjem SI SAD-a; 86 027 km2, 1 305 728 st. Obradive površine u obalnom pojasu; stočarstvo i ribolov. Drvna, tekst. i prehr. ind.; proizvodnja papira, preradba kože; brodogradnja. Turizam. Gl. grad Augusta, najveći Portland koji je ujedno i gl. luka.