Maillol značenje

Maillol, Aristide (1861–1944), franc. kipar, crtač i slikar; uz A. Rodina najvažnija ličnost u franc. skulpturi novijega doba; modelira s osjećajem za statuarnost i punoću forme (ženski aktovi).