Mahmūd od Ghaznīja značenje

Mahmūd od Ghaznīja (o. 970–1030), afganistanski sultan tur.-mongolskoga podrijetla iz dinastije Ghasnavida; osnivač velike države između Tigrisa, Gangesa i Amu-Darje.