Magnus značenje

Magnus, Heinrich Gustav (1802–70), njem. fizičar i kemičar; otkrio efekt koji je po njemu dobio ime: brzina gibanja struje zraka uz rotirajući valjak veća je na onoj strani gdje se smjerovi obaju gibanja podudaraju, a manja na strani gdje su oni suprotni.