magnetski tijek značenje

magnetski tijek, veličina koja opisuje magnetsko polje, umnožak je magnetske indukcije i presjeka toga tijeka; SI jedinica magnetskoga tijeka je veber (Wb).