Magadi značenje

Magadi, slano jezero u J Keniji; 104 km2. Dobivanje kalijevih soli.