Maeterlinck značenje

Maeterlinck, Maurice (1862–1949), belg. dramatik, pjesnik i esejist franc. izraza; razvijao se od neosimbolizma do misticizma. Mudrost i sudbina; život pčela; Plava ptica. Nobelova nagrada 1911.