Madura značenje

Madura (niz. Madoera), indonez. otok u Javanskom moru; 4563 km2, 3 100 000 st. Poljoprivreda, ribarstvo. Ležišta nafte. Upravno središte Pamekasan.