Maddalena La značenje

Maddalena La, tal. otok u istoimenoj otočnoj skupini (nacionalni park) u Tirenskom moru; 19,61 km2, 11 464 st. Ribolov, vinogradarstvo, turizam. Središte i gl. luka La Maddalena.