maceracija značenje

maceracija (lat.), ekstrahiranje čvrstoga materijala duljim djelovanjem tekućina (otapala) pri običnoj temperaturi; upotrebljava se u izradbi ljekarničkih pripravaka (tinktura).