Maček značenje

Maček, Vladko (1879–1964), hrv. političar; pravnik. Pristaša politike braće Radić, te se od prvih dana organiziranja Hrvatske pučke seljačke stranke vezao uz nju. 1905. član Izvršnoga odbora Hrvatske republikanske seljačke stranke, a 1920. njezin potpredsjednik. Nakon stvaranja jugosl. države 1918. više puta zatvaran. 1924. izabran za prvoga potpredsj. skupštine Kraljevine SHS. Nakon smrti S. Radića postaje predsj. Hrvatske seljačke stranke. Nosilac zemaljske liste oporbe 1935. i 1938; zagovara preuređenje države na federativnoj osnovi. S predstavnikom kompromisne dvorske politike premijerom D. Cvetkovićem 26. 8. 1939. potpisuje sporazum, čime su stvorene pretpostavke za uspostavu Banovine Hrvatske. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. i proglašenja NDH, pozvao je na prihvaćanje ustaške vlasti. Zatvoren u Jasenovcu 1941–42., potom zatočen u Kupincu kraj Zagreba. Za II. svj. rata M. se odlučio za politiku pasivnosti. M. je 6. svibnja 1945. napustio zemlju te ostatak života proveo u emigraciji, u Parizu do 1946., a potom u SAD-u. U izbjeglištvu objavio memoare Borba za slobodu.