Luxor značenje

Luxor (arap. Al Uqsur), grad i pristanište u Gornjem Egiptu, na I obali Nila; 360 503 st. Turizam. Zračna luka. Na području Luxora i sela Karnaka staroegip. grad → Teba. Ostaci mnogobrojnih svetišta (Amonov hram, aleja sfinga).