Luther značenje

Luther, Martin (1483–1546), osnivač protestantizma u Njemačkoj. Augustinac, prof. filozofije i teologije na sveuč. u Wittenbergu, 1517. sastavio 95 teza o trgovanju oprostima, o dogmama i uređenju kat. crkve i izvjesio ih na vrata dvorske crkve u Wittenbergu; tim događajem obilježen je početak reformacije. Ekskomuniciran i kažnjen drž. progonstvom na saboru u Wormsu (1521), sklonio se u zamak Wartburg kraj Eisenacha, gdje je prevodio Bibliju. Isticao je ishodište Crkve u tekstu Biblije i Sakramentu, bez naknadnih dopisivanja. Braneći naslijeđeni poredak oštro je istupao protiv seljačkoga ustanka 1524–25. Odobrio Melanchtonovu formulaciju svojega nauka (→ Augsburg, konfesija). Spisima i prijevodima Biblije utjecao na stvaranje jedinstvenoga njem. knjiž. jezika.