luminizam značenje

luminizam (lat.), u slikarstvu, primjena boje kao nositelja svjetlosti i svjetlosnih efekata. Vrhunac doseže u slikarstvu impresionizma.