Ludovik II značenje

Ludovik II (1506–26), hrv.-ug. kralj od 1516; Turci ga porazili na Mohačkom polju, u bijegu se utopio.