Lovas značenje

Lovas, naselje JI od Vukovara; 1167 st.; arheol. lokaliteti iz neolitika (vučedolska i kostolačka kultura) i iz kasnoga brončanog doba; crkva sv. Mihovila iz 18. st.; ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo. 1991–95. pod okupacijom srp. snaga, potom do 1998. pod prijelaznom upravom UN-a.