Lorenzetti značenje

Lorenzetti, Pietro (o. 1280–1348?), tal. gotički slikar; radio u idealističkom duhu sienske škole. Freske u crkvi sv. Franje u Assisiju.