lord značenje

lord (engl.: gospodin; staroengl.: čuvar hljebova), engl. počasna titula kojom se oslovljavaju pripadnici višega plemstva, biskupi Anglikanske crkve i neki visoki drž. službenici (Prvi lord Admiraliteta: ministar mornarice; Lord kancelar: ministar pravosuđa). Dom lordova (House of Lords), gornji dom brit. parlamenta.