Lorca značenje

Lorca, grad u JI Španjolskoj; 82 511 st. Ležišta željezne rude, sumpora i sadre. Kem., tekst. i prehr. industrija.