Lonja značenje

Lonja (Trebeš), rijeka, lijevi pritok Save, duga 132,5 km, porječje 5944 km2. Protječe Lonjskim poljem, utječe u Savu dvama rukavcima.