Lokrum značenje

Lokrum, otočić JI od Dubrovnika; 0,8 km2. Benediktinski samostan iz 11. st., dvorac, utvrda iz Napoleonovih ratova. Botanički vrt Biološkoga zavoda. Posebni rezervat šumske vegetacije.