Loire značenje

Loire, dep. u sr. Francuskoj; 4781 km2, 728 524 st. Upravno središte Saint-Étienne. Ležišta ugljena; kovinarstvo.