Lohengrin značenje

Lohengrin, viteški lik iz starogerm. priče, sin Parsifalov; njem. dvorski roman iz 13. st.; opera R. Wagnera.