logos značenje

logos (grč.), jedan od osnovnih pojmova grčke a zatim i dr. filozofija, kao i kršć. teologije; najčešće se upotrebljava u značenju uma, riječi, istine, zakona svijeta, Boga, sina Božjega.