logički pozitivizam značenje

logički pozitivizam, filoz. smjer u 20. st. što su ga inspirirali B. Russell i L. Wittgenstein; jezgra smjera su filozofi Bečkoga kruga, koji drže da postoje dvije vrste sudova – provjerljivi aposteriorni empirijskih znanosti i apriorni logike i matematike.