logaritam značenje

logaritam (grč.), broj kojim treba potencirati bazu (a) da se dobije broj x, tj. iz ay = x slijedi y = log ax (y je log od x po bazi a). Određivanje l. jest logaritmiranje. Izračunani logaritmi posebnih brojeva sabrani su u logaritamskim tablicama.