log-, logo- značenje

log-, logo- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na riječ, govor, mišljenje, pojam, smisao, razum.